Mikko Karvinen

Mikko Karvinen aloitti Nexstimin toimitusjohtajana helmikuussa 2020. Tätä ennen, elokuusta 2014 lähtien, hän toimi Nexstimin talousjohtajana. Mikko on aiemmin toiminut talousjohtajana ja varatoimitusjohtajana kahdessa teknologia-alan yhtiössä, jotka on noteerattu Helsingin pörssissä: Innofactor Oyj:ssä ja SSH Communications Security Oyj:ssä. Työkokemukseen sisältyy lisäksi erilaisia tehtäviä Vaisala Oyj:ssä sekä yhtiön Suomen että Yhdysvaltojen konttoreissa. Mikolla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta ja liikkeenjohdon MBA-tutkinto Aalto-yliopistosta.