NEXSTIM

Käyttöehdot

Tämä on käännös alkuperäisistä käyttöehdoista (“Nexstim Legal”). Mikäli tämä käännös on joiltain osin ristiriidassa alkuperäisten ehtojen kanssa, noudatetaan alkuperäisiä englanninkielisiä ehtoja.

Käyttämällä Nexstimin www -sivuja hyväksyt nämä ehdot. Huomaathan, että mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinulla ei ole lupaa käyttää näitä sivuja.

Avaamalla, selaamalla ja/tai käyttämällä Nexstimin www-sivuja sitoudut noudattamaan näitä ehtoja ("Ehdot") ja noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Vakuutat, että sinulla on lailliset valtuudet hyväksyä nämä Ehdot itsesi tai edustamasi osapuolen puolesta. Jos jokin näiden Ehtojen säännös katsotaan pätemättömäksi jonkin lain, säännön, hallituksen määräyksen, muun määräyksen tai minkä tahansa tuomioistuimen lopullisen päätöksen perusteella, pätemättömyys ei vaikuta näiden Ehtojen minkään muun ehdon täytäntöönpanokelpoisuuteen. Huomaathan, että Nexstimin www-sivuilla oleviin yksittäisiin asiakirjoihin voidaan soveltaa näissä asiakirjoissa mainittuja lisäehtoja.

Nexstim voi muuttaa näitä ehtoja ajoittain päivittämällä tämän julkaisun. Käyttämällä Nexstimin www-sivuja sitoudut noudattamaan kaikkia tällaisia muutoksia ja suostut vierailemaan tällä sivulla ajoittain määrittääksesi kulloinkin voimassa olevat ehdot, joihin olet sitoutunut. Jos et hyväksy uusia tai muuttuneita ehtoja, huomaathan, että et saa käyttää Nexstimin www-sivuja.

Nexstim Suomen toimisto hallitsee ja ylläpitää Nexstimin www-sivuja. Siirtymällä Nexstimin www -sivuille hyväksyt sen, että sivujen käyttöä koskevissa asioissa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä lainvalintaperiaatteita huomioimatta. Nexstim ei takaa, että Nexstimin www -sivuilla oleva sisältö olisi sopivaa tai saatavilla käytettäväksi muissa paikoissa. Pääsy sivuille alueilta, joilla sivujen sisältö on laitonta, on kielletty. Ne, jotka käyttävät Nexstimin www -sivuja muista paikoista, tekevät sen omalla vastuullaan ja ovat vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Hyväksyt, että Nexstim voi oman harkintansa mukaan evätä tai lopettaa pääsysi Nexstimin www-sivuille milloin tahansa.

Nexstimin www -sivujen sisältö on Copyright © Nexstim Oyj 2018. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä, pidätetään. Osan tai koko sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa ilman Nexstimin etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kiellettyä paitsi seuraavien ehtojen mukaisesti. Nexstim antaa sinulle luvan selata Nexstimin www -sivuja tietokoneellasi tai tulostaa kopioita näiden sivujen otteista vain henkilökohtaiseen käyttöösi, ei jakeluun, myyntiin, markkinointiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin, ellei Nexstim ole antanut siihen nimenomaista, etukäteistä kirjallista suostumusta.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkisiksi luokiteltujen asiakirjojen käyttö on sallittua julkisessa viestinnässä, jos tiedon lähde on ilmoitettu.

Nexstimin www -sivut ja niiden sisältö tarjotaan sinulle avuksesi. Nexstimin www -sivujen sisältö tarjotaan "sellaisenaan" ja "sellaisena kuin saatavilla". Nexstim ei takaa, että sen www-sivut ovat keskeytyksettömiä tai virheettömiä. Nexstim pidättää oikeuden muuttaa sivuja tai peruuttaa pääsy sivuille milloin tahansa. NEXSTIM EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI OLETTUA TAKUUTA NÄILLE SIVUILLE, MUKAAN LUKIEN RAJOITETUT TAKUUT OMISTUKSESTA TAI LOUKKAMATTOMUKSESTA TAI OLOSUHTEISTA, KÄYTTÖKELPOISUUDESTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEN SOVELTUVUUDESTA.  NEXSTIM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MENETETYISTÄ TUOTOISTA TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTTÄMISESTÄ, JOKA JOHTUU TÄMÄN PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA. JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI VASTUUN RAJOITUKSIA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ PÄDE. NÄISSÄ TAPAUKSISSA NEXSTIMIN VASTUU RAJOITTUU PIENIMPÄÄN MAHDOLLISEEN LAIN SALLIMAAN.

Käyttökokemustasi helpottaakseen, Nexstimin www-sivut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille Internet-sivustoille. Kun siirryt tällaiselle kolmannen osapuolen sivustolle, sinun tulee lukea ja hyväksyä kyseisen sivuston käyttöehdot tai säännöt ennen tällaisen sivuston käyttöä. Hyväksyt myös, että Nexstim ei hallitse tällaisten sivustojen sisältöä, eikä se voi ottaa vastuuta tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen luomasta tai julkaisemasta materiaalista. Linkki muulle kuin Nexstimin sivustolle ei tarkoita, että Nexstim kannattaa sivustoa tai tuotteita tai palveluita, joihin tällaisilla sivustoilla viitataan.

Lähettämällä materiaalia palvelimillemme esimerkiksi sähköpostitse tai Nexstimin www -sivujen kautta, hyväksyt nämä ehdot: (a) materiaali ei sisällä mitään laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (b) käytät kohtuullisia ponnisteluja virusten tai muiden saastuttavien tai tuhoavien ominaisuuksien skannaamiseksi ja poistamiseksi ennen materiaalin lähettämistä; ja (c) omistat materiaalin tai sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa se meille ja Nexstim voi julkaista materiaalin ilmaiseksi ja/tai sisällyttää sen tai mitä tahansa siinä kuvattuja käsitteitä tuotteisiimme ilman vastuuta tai vastuuta (d) hyväksyt olla ryhtymättä toimiin meitä vastaan koskien lähettämääsi materiaalia ja suostut huolehtimaan korvauksista meille, jos joku kolmas osapuoli ryhtyy toimiin meitä vastaan lähettämääsi materiaaliin liittyen.

Nexstim ei tarkista eikä voi tarkistaa käyttäjien sivustollaan julkaisemaa sisältöä eikä ole vastuussa sellaisesta sisällöstä. Nexstim voi milloin tahansa harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän sisällön.

Nexstim on Nexstim Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä. Pääsyäsi tälle sivustolle ei tule tulkita antavan implisiittisesti tai muutoin minkäänlaista lisenssiä tai oikeutta käyttää sivustolla esiintyviä merkkejä ilman Nexstimin tai sen kolmannen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja

On huomattava, että Nexstim ja sen liiketoiminta ovat alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille, ja tietyt tällä sivustolla olevat lausunnot, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, mukaan lukien rajoituksetta Nexstimin ja sen toimialan tulevaa liiketoimintaa ja taloudellista suorituskykyä koskevat lausunnot, ja lausunnot, joita edeltää sana "uskoa", "odottaa", "aavistaa", "ennakoida", "nähdä", "tavoitella", "arvioida", "suunnitella", "tähdätä", "suunnittelee", "aikoo", "keskittää", "tahto" tai vastaavia ilmaisuja. Nämä lausumat perustuvat johdon parhaisiin oletuksiin ja uskomuksiin sillä hetkellä saatavilla olevan tiedon valossa. Koska niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuustekijät, jotka voivat aiheuttaa näitä, voivat olla sekä ulkoisia, kuten yleisiä, taloudellisia ja toimialaolosuhteita, että sisäisiä toimintatekijöitä. Olemme yrittäneet tunnistaa nämä tarkemmin viimeisimmässä Nexstimin vuosikertomuksessa. Muut tuntemattomat tai arvaamattomat tekijät tai taustalla olevat oletukset, jotka myöhemmin osoittautuvat virheellisiksi, voivat saada todelliset tulokset poikkeamaan olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä. Nexstim ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan julkisesti tulevaisuutta koskevia lausuntoja, joko uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muun johdosta, paitsi siinä määrin kuin laki vaatii.

Copyright © Nexstim Oyj 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.