Sijoittajat

Miksi sijoittaa Nexstimiin?

Nexstimin kasvua tukevat kahdella liiketoiminta-alueella käytetty ainutlaatuinen teknologia, lääketieteellisen teknologian teollisuuden ominaisuudet ja potentiaali sekä Nexstimin tavoite taloudellisesta menestyksestä, mukaan lukien jatkuvan liikevaihdon kasvu. Nexstimin kokenut ammattilaistiimi keskittyy asettamaan uuden standardin haastavien aivosairauksien ja -häiriöiden hoidossa. 

Lääkintäteknologian kasvuyhtiö defensiivisellä toimialalla 

 • Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayhtiö. 

 • Keskitymme vaikeiden aivosairauksien- ja häiriöiden diagnostiikka- ja hoitosovelluksiin. 

Ainutlaatuinen skaalautuva teknologia-alusta 

 • Neuronavigoitu TMS-teknologiamme mahdollistaa vaikeista aivosairauksista ja -häiriöistä kärsivien potilaiden aivojen tarkan kartoituksen ja hoidon. 

 • Teknologia-alustamme skaalautuu eri käyttöaiheisiin, joissa tarvitaan tarkkuutta ja toistettavuutta. 

Kaupallinen tuoteportfolio vahvasti säännellyllä toimialalla 

 • Toimimme vahvasti säännellyssä liiketoimintaympäristössä, jossa on vahvat kilpailusuojat. 

 • Laitteillamme on keskeisten viranomaisten hyväksynnät. 

 • Yli 220 laitteistoa diagnostiikkakäyttöön ja yli 70 terapiatoiminnallisuudet sisältävää laitteistoa on toimitettu toimipaikkoihin ympäri maailmaa neurokirurgisten leikkausten suunnittelua, terapiasovelluksia ja tutkimuksia varten.

Megatrendit tukevat kasvutavoitteitamme 

 • Työskentelemme vakavien aivosairauksien ja aivojen toimintahäiriöiden hoitotulosten parantamiseksi. 

 • Ikääntymisen myötä aivosairaudet lisääntyvät ja yhteiskunnilla on tarve entistä tehokkaammalle ja nopeammalle kuntoutumiselle. 

 • Teknologian kehitys mahdollistaa uudet hoitomuodot muun muassa mielenterveyden ja kroonisen kivun hoidossa. 

Fokus pitkän aikavälin omistaja-arvossa 

 • Nexstim on sijoitusmahdollisuus kasvaneen toiminnan tehokkuuden ja parantuneen talouden vuoksi. 

 • Teknologia-alustan menestyksekäs skaalaaminen: kaksi vahvaa liiketoiminta-aluetta, joista terapialiiketoiminnan rakensimme vuodesta 2018 alkaen diagnostiikkaliiketoiminnan rinnalle. 

Jatkuva liikevaihto tukee kasvuamme 

 • Liiketoimintamme on rakennettu vakaalle pohjalle ja laitteillamme on keskeiset terveysviranomaisten hyväksynnät. 

 • Jatkuva liikevaihtomme on kasvussa, mikä luo meille vakautta ja uudenlaista ennustettavuutta. 

 • Tavoitteenamme on taloudellinen menestys ja tulevien pääomatarpeiden minimointi – haluamme kehittää ja kehittyä. 

Vahva organisaatio ja sitoutunut osaajatiimi 

 • Hallituksellamme ja toimivalla johdollamme on pitkä kokemus toimialalta ja vahvat näytöt sekä tutkimustyöstä että liiketoiminnan kehittämisestä. 

 • Nexstim on haluttu työnantaja toimialan osaajien keskuudessa.