Sijoittajat

Tehokasta vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden terapiaa ja diagnostiikkaa

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Keitä me olemme

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltään SmartFocus®. nTMS (navigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio) -teknologia mahdollistaa vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden yksilöllisen diagnostiikan ja hoidon. 

Transkraniaalisessa magneettistimulaatiossa pään päällä pidettävällä magneettikelalla tuotetut magneettipulssit muodostavat potilaan aivoissa stimuloivan sähkökentän, joka kohdennetaan tietyille aivoalueille. SmartFocus® on ainoa saatavilla oleva todella yksilöitävän stimulaation mahdollistava TMS-teknologia. Sen avulla stimulaatiota voidaan antaa millimetrien tarkkuudella ja täsmällisyydellä, ottaen huomioon kunkin potilaan yksilölliset aivot. Nexstimin teknologiaa hyödynnetään sekä neurokirurgian diagnostiikassa (NBS-laitteisto) että terapiakäytössä (NBT®-laitteisto). Yli 210 NBS-laitteistoa ja yli 50 NBT®-laitteiston toiminnallisuudet sisältävää laitteistoa on toimitettu toimipaikkoihin ympäri maailmaa.

Mitä me teemme

Diagnostiikka (NBS)

 

Tärkeimpiä neurokirurgiassa tarvittavia tietoja on kasvaimen sijainti suhteessa tärkeisiin toimintoihin ja niiden yhteyksiin potilaan aivoissa.  

Nexstimin NBS-laitteistolla tehtävää SmartFocus® nTMS -kartoitusta käytetään silloin, kun kasvaimen arvioidaan sijaitsevan lähellä aivojen toiminnallisia alueita, kuten raajojen liikkeistä tai puheentuotannosta vastaavia alueita. SmartFocus® nTMS-aivokartoista on apua sopivan hoitovaihtoehdon valinnassa.  

Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. 

Terapia (NBT®)

 

Jos lääkehoidosta ei ole hyötyä potilaalle tai jos halutaan muusta syystä käyttää lääkkeetöntä vaihtoehtoa, NBT®-laitteistolla toteutettu SmartFocus® nTMS -terapia voi olla oikea ratkaisu esimerkiksi vakavan masennuksen tai neuropaattisen kivun hoitoon.  

On tärkeää, että TMS kohdistetaan johdonmukaisesti oikeaan kohtaan potilaan aivoissa. Nexstimissä käytämme tieteen viimeisimpiä kehitysaskelia – 3D-aivomallinnusta ja navigoivaa TMS-tekniikkaa – stimuloitavan alueen ja stimulointitason mukauttamisessa potilaan ja hänen aivojensa ainutlaatuisen anatomian mukaan.  

Nexstimin NBT®-laitteistolla on Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) myöntämä lupa laitteiston käyttöön vakavan masennuksen hoidossa ja CE-hyväksyntä käyttöön vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa. 

NBS 5+

Nexstim julkaisi NBS 5+ -laitteiston vuonna 2021 Yhdysvalloissa. Uudessa laitteistokokoonpanossa, joka on myös eurooppalaisten asiakkaiden saatavilla, NBS-järjestelmään on lisätty valinnainen NBT®-lisäohjelmisto. Tämä tarkoittaa sitä, että NBS5+-laitteistoa voidaan käyttää sekä diagnostiikka- että terapiasovelluksissa. 

Missä toimimme

Tiivistelmä toimitusjohtajan katsauksesta H1 2022

"Vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuoliskon aikana Nexstim jatkoi ennätyksellisen vahvaa kasvua johtaen historialliseen kehitykseen liikevaihdossa, liiketuloksessa ja katsauskauden tuloksessa. Saavutimme ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 aikana 6,8 (H1 2021: 3,0) miljoonan euron kokonaisliikevaihdon sekä ennätyksellisen 129,6 %:n kasvun. Vahvan kasvun myötä saavutimme myös ensimmäisen kerran liikevoitollisen vuosipuoliskon, liiketuloksen ollessa 2,3 (H1 2021: -0,9) miljoonaa euroa.

Kasvuvauhti oli erityisen nopeaa johtuen NBT®-laitteistoon liittyvän teknologiamme lisenssin myymisestä Magnus Medical, Inc:lle ja tähän liittyen ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 aikana tuloutetusta noin 3,5 miljoonan euron sopimuksen lisenssimaksusta. Toimitimme lisäksi Diagnostiikka- ja Terapialiiketoiminnassa noin 1,0 miljoonan euron arvosta vuonna 2021 saatuja laitteistotilauksia katsauskauden aikana. Haluan kiittää Nexstimin asiakkaita, henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita ja sijoittajia tämän ennätyksellisen vahvan kehityksen mahdollistamisesta. Strategisen päätavoitteemme mukaisesti jatkamme koko vuoden 2022 osalta kannattavaa liikevaihdon kasvua, johtaen ensimmäiseen liikevoitolliseen tilikauteen, samalla minimoiden tulevaisuuden pääomatarpeet.

Toinen vuoden 2022 strateginen päätavoitteemme on Nexstim eksklusiivisten yhteistyöklinikoiden verkoston laajentaminen erityisesti Yhdysvalloissa. Tämän myötä Nexstim-laitteistoja asennettaisiin neurotiedeklinikoihin noudattamalla uudistettua strategiaamme ja toimimalla pääasiassa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Uusissa kumppanuuksissa painotetaan strategisia sijoituksia palveluorganisaatioihin erityisesti Yhdysvaltojen laajoilla markkinoilla, mutta kumppanuudet ovat mahdollisia myös kohdistettujen sijoitusten tekemiseksi Euroopan ja Aasian markkinoilla. 

Kiristyneestä maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta odotuksemme jatkuvat myönteisinä vuodelle 2022. Nexstim jatkaa määrätietoista työtään yksilöllisten ja tehokkaiden menetelmien kehittämiseksi vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden hoitoon ja diagnosointiin. Uskomme vahvasti työmme tukevan omistaja-arvon kasvua pitkällä aikavälillä yhä vahvempien kilpailuetujen, nopean kasvun ja parempien taloudellisten tulosten muodossa. Suhtaudumme tulevaisuuteen edelleen optimistisesti, mutta jatkamme sekä Ukrainan tilanteen että koronapandemian kehittymisen seuraamista samalla, kun edistämme omaa liiketoimintaamme."

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

 

Sivu viimeksi päivitetty: 12.8.2022

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja