Sijoittajat

Tehokasta vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden terapiaa ja diagnostiikkaa

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin markkinapaikalla.

Keitä me olemme

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltään SmartFocus®. nTMS (navigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio) -teknologia mahdollistaa vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden yksilöllisen diagnostiikan ja hoidon. 

Transkraniaalisessa magneettistimulaatiossa pään päällä pidettävällä magneettikelalla tuotetut magneettipulssit muodostavat potilaan aivoissa stimuloivan sähkökentän, joka kohdennetaan tietyille aivoalueille. SmartFocus® on ainoa saatavilla oleva todella yksilöitävän stimulaation mahdollistava TMS-teknologia. Sen avulla stimulaatiota voidaan antaa millimetrien tarkkuudella ja täsmällisyydellä, ottaen huomioon kunkin potilaan yksilölliset aivot. Nexstimin teknologiaa hyödynnetään sekä neurokirurgian diagnostiikassa että terapiakäytössä. Yli 220 laitteistoa diagnostiikkakäyttöön ja yli 70 terapiatoiminnallisuudet sisältävää laitteistoa on toimitettu toimipaikkoihin ympäri maailmaa.

Mitä me teemme

Diagnostiikka

 

Tärkeimpiä neurokirurgiassa tarvittavia tietoja on kasvaimen sijainti suhteessa tärkeisiin toimintoihin ja niiden yhteyksiin potilaan aivoissa.  

Nexstimin NBS (Navigated Brain Stimulation) 5 -laitteistolla tehtävää SmartFocus® nTMS -kartoitusta käytetään silloin, kun kasvaimen arvioidaan sijaitsevan lähellä aivojen toiminnallisia alueita, kuten raajojen liikkeistä tai puheentuotannosta vastaavia alueita. SmartFocus® nTMS-aivokartoista on apua sopivan hoitovaihtoehdon valinnassa.  

 

Keskeiset viranomaishyväksynnät:

  • Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA): liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävä kartoitus
  • CE-merkintä: liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävä kartoitus

Terapia

 

Jos lääkehoidosta ei ole hyötyä potilaalle tai jos halutaan muusta syystä käyttää lääkkeetöntä vaihtoehtoa, NBS System 6 -laitteistolla toteutettu SmartFocus® nTMS -terapia voi olla oikea ratkaisu esimerkiksi vakavan masennuksen tai neuropaattisen kivun hoitoon.  

On tärkeää, että TMS kohdistetaan johdonmukaisesti oikeaan kohtaan potilaan aivoissa. Nexstimissä käytämme tieteen viimeisimpiä kehitysaskelia – 3D-aivomallinnusta ja navigoivaa TMS-tekniikkaa – stimuloitavan alueen ja stimulointitason mukauttamisessa potilaan ja hänen aivojensa ainutlaatuisen anatomian mukaan.  

 

Keskeiset viranomaishyväksynnät:

  • Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA): vakavan masennuksen hoito
  • CE-merkintä: vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoito

Asiakkaalla on mahdollisuus hankkia joko diagnostiikka- tai terapiatoiminnallisuudet sisältävä laitteisto tai yhdistelmälaitteisto, jota voidaan käyttää sekä diagnostiikka- että terapiasovelluksissa.

Missä toimimme

Tiivistelmä toimitusjohtajan katsauksesta, ensimmäinen vuosipuolisko 2023

"Olemme ensimmäisen vuosipuoliskon 2023 aikana keskittyneet erityisesti yhtiön strategisen kilpailuedun kannalta tärkeisiin hankkeisiin, kuten yhtiön kustannustehokkuuden parantamiseen uusien globaalien tiimirakenteidemme myötä sekä uuden NBS 6 laitteistomme lanseeraukseen sekä EU että US markkinoilla. Strategisen päätavoitteemme mukaisesti olemme jatkaneet keskittymistä kannattavaan liikevaihdon kasvuun, tavoitteena edelleen koko tilikauden 2023 osalta positiivinen tilikauden käyttökate, samalla minimoiden tulevaisuuden pääomatarpeet. Tämän myönteisen kannattavuuskehityksen varmistamiseksi kävimme tammi-helmikuun 2023 aikana yhtiössä muutosneuvottelut osana globaaliin prosessiorganisaatioon siirtymistä, mikä palvelee jatkossa Nexstimin asiakkaita entistä paremmin ja tehokkaammin sekä tuottaa osakkeenomistajille pitkän ajan omistaja-arvon kasvua. Valitsemamme terapeuttiset sovellusalueet (MDD, vakava masennus ja krooninen kipu) ovat käyttöaiheita, joissa ainutlaatuisella teknologiallamme saavutetaan jo nyt selviä kliinisiä tuloksia ja vaikutetaan asiakkaidemme toiminnan kannattavuuteen. Jatkamme myös keskusteluita uusista strategisista kumppanuuksista skaalaten näin teknologiamme käyttöä hoitotyössä entisestään.

Saavutimme ensimmäisen vuosipuoliskon 2023 aikana 2,5 (6,8, vertailukelpoinen 3,3) miljoonan euron kokonaisliikevaihdon, jossa oli laskua 63,1 %. Suurin osa liikevaihdon laskusta johtui vertailukauden liikevaihdon sisältämästä teknologialisenssisopimuksen 3,5 miljoonan euron kertaluontoisesta lisenssimaksusta. Lisäksi vertailukauden vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon sisältyivät myös Diagnostiikka- ja Terapialiiketoiminnassa noin 1,0 miljoonan euron arvosta edellisenä vuonna 2021 saatuja laitteistotilauksia. Olemme liikevaihdon laskusta huolimatta tyytyväisiä vertailukelpoisen myyntikatteen korkeasta tasosta, mikä on seurausta myyntihintojemme suotuisasta kehityksestä sekä keskeisten laitteiston komponenttihankintojen onnistumisesta nykyisessä inflaatioympäristössä. Voimme myös olla tyytyväisiä sekä henkilöstö- että muiden liiketoiminnan kulujen säästötoimenpiteistä, joilla saavutettiin noin 0,5 miljoonan euron säästöt vertailukauteen verrattuna. Uskomme että nämä auttavat meitä saavuttamaan positiivisen käyttökatteen toisen vuosipuoliskon ja koko vuoden 2023 tuloksen osalta.

Toinen strateginen päätavoitteemme vuodelle 2023 on uuden NBS 6 tuotteen lanseeraus, mahdollistaen helppokäyttöiset laitteistot ja tulevaisuuden lisämoduulien käytön samassa laitteistossa. Uuden tuotesukupolven kehittäminen ja lanseeraus ovat oleellinen osa Nexstimin strategiakauden 2020-2024 toimintaa. NBS 6 on Nexstimin ainutlaatuisen, kliinisesti vakiintuneen teknologian päälle rakennettu uusi yhdistelmälaitteisto ja modulaarinen laitteistokonsepti tekee uusien ominaisuuksien lisäämisestä olemassa olevaan laitteistoon helppoa. Uusi ratkaisu luo pitkäaikaista arvoa sekä Nexstimin asiakkaille että sijoittajille. Ensimmäinen huhti-toukokuussa tehtävä lanseeraus koski terapiasovelluksia. Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBS System 6 -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBS 6 -laitteisto on lisäksi CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa. Nexstim esitteli NBS 6 -laitteiston Clinical TMS Societyn 11. vuosikokouksessa, joka pidettiin Colorado Springsissä, Yhdysvalloissa 4.–6. toukokuuta ja myyntimahdollisuutemme ovat kehittyneet tuotteen osalta sen jälkeen suotuisasti ja olemme valmistautuneet ensimmäisiin asiakastilauksiin ja -toimituksiin toisen vuosipuoliskon 2023 aikana.

Vuoden 2023 kolmas strateginen päätavoitteemme on Nexstim eksklusiivisten yhteistyöklinikoiden verkoston laajentaminen ensisijaisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämän myötä Nexstimin laitteistoja asennettaisiin neurotiedeklinikoihin noudattamalla uudistettua strategiaamme ja toimimalla pääasiassa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Uusissa kumppanuuksissa painotetaan strategisia sijoituksia palveluorganisaatioihin erityisesti Yhdysvaltojen laajoilla markkinoilla, mutta kumppanuudet ovat mahdollisia myös kohdistettujen sijoitusten tekemiseksi Euroopan markkinoilla. Käymme tällä hetkellä useita yhteistyöneuvotteluita potentiaalisten yhteistyöklinikoiden kanssa sekä USA:ssa että Euroopassa ja teemme kovasti töitä sen eteen, että saamme uusia yhteistyöklinikoita verkostomme kasvattamiseksi.

Kiristyneestä maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta odotuksemme jatkuvat myönteisinä loppuvuodelle 2023. Nexstim jatkaa määrätietoista työtään yksilöllisten ja tehokkaiden menetelmien kehittämiseksi vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden hoitoon ja diagnosointiin. Uskomme vahvasti työmme tukevan omistaja-arvon kasvua pitkällä aikavälillä yhä vahvempien kilpailuetujen, nopean kasvun ja parempien taloudellisten tulosten muodossa."

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

 

Sivu päivitetty viimeksi 28.8.2023

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja