Historia

Tekemässä TMS näkyväksi ja toistettavaksi

Nexstim perustettiin vuonna 2000 kaupallistamaan mahdollisuus lisätä navigointiominaisuus olemassa olevaan transkraniaaliseen magneettistimulaatioteknologiaan (TMS). Perustajat uskoivat, että navigointiominaisuus ja TMS:n tekeminen näkyväksi navigoinnin avulla on ratkaisevaa tehdessä kehittyvästä TMS-teknologiasta potilaiden hoitoon käytettävää kliinistä työkalua. 

Yhtiön perustajat, professori Risto Ilmoniemen johdolla, olivat tutkijoita Teknillisessä korkeakoulussa, jolla on pitkät perinteet biomagnetismin ja neurotieteen monitieteisessä tutkimuksessa. 

1990-luvulla professori Ilmoniemi, silloinen Teknillisen korkeakoulun tutkija, oli jo tunnettu työstään monikanavaisen magnetoenkefalografian (MEG) instrumenttien parissa. Hän oli kiinnostunut transkraniaalisen magneettistimulaation parantamisesta ja monikanavaisen TMS-instrumentin kehittämisestä. 

Tähän tuli mahdollisuus, kun professori Ilmoniemi aloitti BioMag-laboratorion johtajana, joka oli ja on edelleen Teknillisen korkeakoulun (nyk. Aalto-yliopisto), Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopistollisen sairaalan yhteinen laboratorio. 

Ilmoniemen johtaman tutkimusryhmän keskeinen oivallus oli TMS-kelan ympärillä olevan magneettikentän aiheuttaman, aivoissa olevan stimuloivan sähkökentän laskeminen; laskettu sähkökenttä mahdollistaa koko prosessin näkyväksi tekemisen. 

Lopulta oli aika perustaa yritys, jotta tutkimusryhmän työn tarjoamat mahdollisuudet voitaisiin kaupallistaa. Nexstim perustettiin vuonna 2000, jotta transkraniaalinen magneettistimulaatio olisi näkyvää, tarkkaa ja toistettavissa. 

 

Johdonmukaisuuden varmistaminen edellyttää integraatiota 

Ajan myötä me Nexstimillä opimme, että tarkkaa, johdonmukaista TMS:ää voidaan tarjota vain integroimalla kaikki laitteistokomponentit niin, että ohjelmisto tuntee laitteiston ja ohjaa sitä. Tulimme siihen tulokseen, että kaikkia komponentteja on kehitettävä, valmistettava tai hallittava itse - muuten emme voi taata sitä tarkkuuden ja toistettavuuden tasoa, jota TMS:n käyttäminen kliinisenä työkaluna mielestämme vaatii. 

SmartFocus® TMS -teknologiamme tarkkuus sai virallisen vahvistuksen ensin neurokirurgian alalla: Saimme FDA:n hyväksynnän liikeaivokuoren kartoitusta varten vuonna 2009 ja FDA:n hyväksynnän aivojen puhealueiden kartoitukseen vuonna 2012.  Olemme yhä ainoa yritys, jolla on nämä FDA:n hyväksynnät liikeaivokuoren ja puhealueiden kartoituksessa. 

 

TMS terapiakäytössä

FDA:n hyväksynnät ja CE-merkit kartoituksen alalla loivat sääntelypohjan ja markkinaperustan teknologian käytölle muilla kaupallisesti kannattavilla terapiamarkkinoilla, kuten masennuksessa ja kivussa. 

NBT®-laitteistomme lanseerattiin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon sen jälkeen, kun FDA oli hyväksynyt tämän indikaation markkinoinnin ja kaupallisen jakelun vuonna 2017. NBT®-laitteisto on CE-merkitty Euroopassa vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoon. 

Olemme ylpeitä siitä, että juuremme ovat biomagnetismin ja neurotieteen monitieteisen tutkimuksen pitkässä perinteessä Helsingin alueen yliopistoissa. Tällä historiallisella taustalla olemme sitoutuneet tarjoamaan vain sellaisia teknologiaratkaisuja, jotka perustuvat vankasti tieteelliseen ja kliiniseen tutkimukseen. Mahdollistamme yksilöllisen ja tehokkaan aivosairauksien ja -häiriöiden diagnostiikan ja hoidot tekemällä stimuloivasta sähkökentästä näkyvää ja toistettavissa olevaa.