Sijoittajat

Tehokasta vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden terapiaa ja diagnostiikkaa

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin markkinapaikalla.

Keitä me olemme

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltään SmartFocus®. nTMS (navigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio) -teknologia mahdollistaa vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden yksilöllisen diagnostiikan ja hoidon. 

Transkraniaalisessa magneettistimulaatiossa pään päällä pidettävällä magneettikelalla tuotetut magneettipulssit muodostavat potilaan aivoissa stimuloivan sähkökentän, joka kohdennetaan tietyille aivoalueille. SmartFocus® on ainoa saatavilla oleva todella yksilöitävän stimulaation mahdollistava TMS-teknologia. Sen avulla stimulaatiota voidaan antaa millimetrien tarkkuudella ja täsmällisyydellä, ottaen huomioon kunkin potilaan yksilölliset aivot. Nexstimin teknologiaa hyödynnetään sekä neurokirurgian diagnostiikassa (NBS-laitteisto) että terapiakäytössä (NBT®-laitteisto). Yli 210 NBS-laitteistoa ja yli 60 NBT®-laitteiston toiminnallisuudet sisältävää laitteistoa on toimitettu toimipaikkoihin ympäri maailmaa.

Mitä me teemme

Diagnostiikka (NBS)

 

Tärkeimpiä neurokirurgiassa tarvittavia tietoja on kasvaimen sijainti suhteessa tärkeisiin toimintoihin ja niiden yhteyksiin potilaan aivoissa.  

Nexstimin NBS-laitteistolla tehtävää SmartFocus® nTMS -kartoitusta käytetään silloin, kun kasvaimen arvioidaan sijaitsevan lähellä aivojen toiminnallisia alueita, kuten raajojen liikkeistä tai puheentuotannosta vastaavia alueita. SmartFocus® nTMS-aivokartoista on apua sopivan hoitovaihtoehdon valinnassa.  

 

Keskeiset viranomaishyväksynnät:

  • Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA): liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävä kartoitus
  • CE-merkintä: liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävä kartoitus

Terapia (NBT®)

 

Jos lääkehoidosta ei ole hyötyä potilaalle tai jos halutaan muusta syystä käyttää lääkkeetöntä vaihtoehtoa, NBT®-laitteistolla toteutettu SmartFocus® nTMS -terapia voi olla oikea ratkaisu esimerkiksi vakavan masennuksen tai neuropaattisen kivun hoitoon.  

On tärkeää, että TMS kohdistetaan johdonmukaisesti oikeaan kohtaan potilaan aivoissa. Nexstimissä käytämme tieteen viimeisimpiä kehitysaskelia – 3D-aivomallinnusta ja navigoivaa TMS-tekniikkaa – stimuloitavan alueen ja stimulointitason mukauttamisessa potilaan ja hänen aivojensa ainutlaatuisen anatomian mukaan.  

 

Keskeiset viranomaishyväksynnät:

  • Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA): vakavan masennuksen hoito
  • CE-merkintä: vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoito

Asiakkaalla on mahdollisuus hankkia joko NBS- tai NBT®- toiminnallisuudet sisältävä laitteisto, tai yhdistelmälaitteisto, jota voidaan käyttää sekä diagnostiikka- että terapiasovelluksissa.

Missä toimimme

Tiivistelmä toimitusjohtajan katsauksesta 2022

"Vuosi 2022 oli Nexstimille ennätyksellisen vahva liikevaihdolla, liiketuloksella ja tilikauden tuloksella mitattuna. Saavutimme vuoden 2022 aikana 9,5 (6,4) miljoonan euron kokonaisliikevaihdon 48,9 %:n kasvulla. Vahvan kasvun myötä saavutimme myös ensimmäisen kerran voitollisen tilikauden, liiketuloksen ollessa 0,8 (-1,5) miljoonaa euroa, ja tuloksen ollessa 1,3 (-0,8) miljoonaa euroa.

Koko vuoden liikevaihdon kasvu oli voimakasta johtuen NBT®-laitteistoon liittyvän teknologiamme lisenssin myymisestä Magnus Medical, Inc:lle ja tähän liittyen ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 aikana tuloutetusta noin 3,5 miljoonan euron sopimuksen lisenssimaksusta. Toisen vuosipuoliskon 2022 aikana laitteistomyyntimme oli pienempi kuin vastaavana aikana 2021, johtuen pääasiassa vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon aikana toimitettujen n. 0,9 miljoonan euron arvosta prototyyppilaitteistoja. Vastaavia prototyyppilaitteistojen toimituksia ei ollut vuoden 2022 aikana. Haluan kiittää Nexstimin asiakkaita, henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita ja sijoittajia tämän ennätyksellisen vahvan vuoden mahdollistamisesta.

Ensi vuoteen 2024 ulottuvan strategiamme mukaisesti Nexstim mahdollistaa myös jatkossa potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Strategiamme nojaa vahvaan kasvuun sekä diagnostiikan että terapian alueilla. Sekä Diagnostiikka- että Terapialiiketoimintamme kasvu- ja kannattavuuskehitys ovat keskeisessä roolissa pyrkiessämme minimoimaan tulevat pääomatarpeemme matkallamme kohti jatkuvaa voitollisuutta. 

Laitteistomme erottuu selvästi edukseen muista markkinoilla nyt olevista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointiominaisuuksia. Tulevaisuudessa navigointitoiminnon tarve todennäköisesti korostuu entisestään teknologiassa, jolla voitaisiin hoitaa sairaalahoidossa olevia potilaita, jotka kärsivät vakavasta, hoitoresistentistä masennuksesta (TRD) ja joilla voi olla itsetuhoisia ajatuksia. Tämä voi avata Nexstimille uudet TMS- hoitojen markkinat, jotka ovat erilliset suhteessa vakavasta masennuksesta kärsivien potilaiden nykyiseen hoitoon. Liiketoimintamme strategisen kehittämisen kannalta on tärkeää saada lisää tietoa potilaille annetun tehostetun ja nopeutetun hoidon tuloksista.

Uskomme vahvasti työmme tukevan omistaja-arvon kasvua pitkällä aikavälillä yhä vahvempien kilpailuetujen, nopean kasvun ja parempien taloudellisten tulosten muodossa. Suhtaudumme tulevaisuuteen edelleen optimistisesti, mutta jatkamme sekä Ukrainan tilanteen kehittymisen seuraamista samalla, kun edistämme omaa liiketoimintaamme."

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

 

Sivu päivitetty viimeksi 20.4.2023

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja